به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

عکسی بگیر که هویتت در اون مشخص باشه

بروس گیلدن

نخستین مسابقه بین المللی دو مارتن با پیام صلح و دوستی در نقش رستم شیراز سال 95

نخستین مسابقه بین المللی دو مارتن با پیام صلح و دوستی در نقش رستم شیراز سال 95

0