به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

چشم پنجره ایست به روح . طوری عکاسی کنید تا نگاه بیننده با نگاه سوژه عکاسی در ارتباط قرار بگیره .

Snapshot

لذت دریا

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

راه بی پایان

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

جنگل الیمستان

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

بوی گندم

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
1

بدون عنوان

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0