به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

عکسی بگیر که هویتت در اون مشخص باشه

بروس گیلدن

طبیعت بی جان(Still Life)

نت زندگی ما...

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

روزنه امید

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

فرفره

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
3

تنهایی

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

خشم طبیعت

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0