به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

آسمان

قانون خطوط سفید

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

آسمان قزوین

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

درخت ابر

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

ماهیگیری...

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

طلوعی زیبا

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

پرواز...

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

غروب

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
1

قزوین.مسجد النبی

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

رفله خورشید

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
1

خشم طبیعت

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

صفحه‌ها