به وب سایت
کانون عکاسان ایران
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

حیات وحش

تشنگی

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

پرواز

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

زخمی از پرواز

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
1

بازگشت

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

لذت دریا

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

پرشین کت

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

شادی زایندرود

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

رقص پرندگان بروی زایندرود

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

در انتظار باران

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

شاهین

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

صفحه‌ها