به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

بسیاری از مردم نگاه می کنند ولی عده کمی از آنها میبینند .

آندره کرتز

عکاسی مفهومی (Conseptual)

تور کویر

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

پسر و دختر شیرینی زندگی

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

پسر و دختر شیرینی زندگی

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

موج

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
1

گروه عکاسان تیک

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
2

خودنمایی

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
1

کویر

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

شمع پل خواجو اصفهان

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
1

حرم...

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

مراسم شب تاسوعا

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

صفحه‌ها