به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

پرتره

من

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

زن و کار

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

پسر و دختر شیرینی زندگی

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

پسر و دختر شیرینی زندگی

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

سعید پورصمیمی

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

مهدی پاکدل

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

انتظار

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

سیبیلوو

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

سیاه سفید

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

پسر عزیزم مَهدی

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

صفحه‌ها