به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

احساس کنید و آنگاه واکنش نشان دهید. این رمز کادر بندی و موفقیت در عکاسی است.

فرتکال در عکاسی سه

دفعات بازدید:

بخش 3

 

۱- فرم خود متشابهی کلاسیک

۲- فرم خود متشابهی غیر منظم که از نظم ردیف و ستونی خبری نیست و شکل فرمی مواج دارد

 

۳- عنصر محور: این تصاویر از هزاران تکه تصویر کوچک که سراسر عکس پراکنده شده اند و شکل نهایی با ایجاد تیرگی و روشنی ایجاد می شود

۴- سلول محور: شکل نهایی به وسیله ی عناصری سلول مانند با کمک تنوع رنگ یا برجستگی و فرو رفتگی پدید می آید
 
   
۵- سطح محور: با تبدیل محصول نهایی به کاغذی چروک خورده یا چیزی مثل آن و با بهره گیری از چروک ها و سایه ها برای ایجاد بافت معنا دار، این گونه عکس ها پدید می آیند

۶- خطوط محور: با کمک گرفتن تصویر نهایی از مسیر حرکت، نازکی، ضخامت، رنگ و انحنای خطوط تصویر نهایی به وجود می آید
 
 
 ‼️در نهایت ذکر این نکته خالی از لطف نیست که فرهنگستان زبان واژه ی برخال را جایگزین فرکتال انتخاب کرده است.

نویسنده مقاله عکاسی: 
کوروش یزدانی