به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

عکاسی یک اتفاق نیست ، یک مفهوم است

آنسل آدامز

فرکتال در عکاسی دو

دفعات بازدید:

بخش دو

فرتکال در سه دسته ی کلی مورد بحث قرار میگیرد

1-هندسه فرتکالی

2-فرم فرتکالی

3-حجم فرتکالی

همچنین فرم های فرتکالی را به صورت های زیر میتوان مشاهده نمود

1-خود متشابهی

2-فرتکال های طبیعی

3-فرم های مدلبرت

4-منظره های فرتکالی

5-فرتکال در طبیعت

6-فرتکال در هنر

فرکتال در هنر کمی از آن منطق محاسباتی و دست و پاگیر فاصله می گیرد و به معنی لغوی آن Fractus (سنگی که به طور نا منظم شکسته شده باشد ) نزدیک می شود و به فرم هایی با جزئیات گاها نا مفهوم بدل می شود که در نهایت یک کلیت واحد را بیان می کند. الزاما فرکتال های هنری را نمی توان با فرمول بیان کرد، هر چند که در مواردی اصل خود متشابهی را می توان مشاهده نمود

به بیان ساده ، تصاویری که در بازنمایی یک تصویر ( فرم ) شناخته شده کلیشه هایی مانند باز نمایی عینی ( رئال ) را کنار گذاشته و از پیوستگی یکنواخت و شناخته شده پرهیز می کنند و سلول هایی جدید برای ارائه ی فرم شناخته شده ایجاد می کنند وارد دنیای فرکتالی شده اند.
 
 
‼️به عبارتی فرکتال در هنر ، بافت را به عنوان یک عنصر مستقل بیانی به خدمت گرفته است.
 
فرکتال این امکان را به هنرمند می دهد که یک موضوع واحد را به دفعات متعدد و با تکنیک های متنوع باز تولید نماید و با به کار گیری بافت های مختلف احساسات مختلفی را از یک موضوع واحد به مخاطب منتقل نماید .
 
❗️فرم های فرکتالی را در هنر هایی چون : نساجی ، فرش بافی ، مجسمه سازی و … می توان یافت .
 
همچنین فرکتال در معماری ، نقاشی و عکاسی هم نفوذ کرده و برای هر کدام موارد متعددی را میتوان نام برد .
 
از فرکتال در معماری می توان به مقرنس کاری ، کار بندی، یزدی بندی، کاشی و آینه کاری در معماری ایرانی اسلامی نام برد. در هنر غرب هم نمونه های فراوانی از فرکتال قابل مشاهده است.
 
در نقاشی می توان از آثار نقاشانی چون جکسون پولاک و لاری پولز ( اکسپرسیونیسم انتزاعی ) ، وازارلی ( اپ آرت ) چاک کلوز ( فتو رئالیسم – هیپر رئالیسم ) و ژرژ سرا ( نئو امپرسیونیسم ) نام برد .
 
فرم های فرکتالی چند دهه ای است که در عکاسی هم رخنه کرده ، این فرم ها را در آثار بسیاری از هنرمندان میتوان دید که معمولا در دسته بندی خلاق جای می گیرند.
 
چون فرکتال تنها یک فرم است و به صورت یک مکتب یا سبک مستقل شناخته نشده، نمی توان از عکاس خاصی نام برد که غالب کار هایش از فرم فرکتالی تبعیت کند .
 
این آثار در گذشته با چند مرحله نور نگاری بر روی کاغذ عکاسی و معمولا در مرحله ی چاپ شکل میگرفت . اما امروزه بیشتر با کمک نر افزار های رایانه ای مثل فتوشاپ بدست می آید.
 
گرچه فرم و سلول بندی این تصاویر نا آشناست اما در نهایت تصویری که در دل این ماجرا دیده می شود تصویری آشناست .
 
تکنیک های ایجاد یک عکس فرکتالی متنوع و فراوان است و ناگزیر به چند تکنیک مختصر و با ارائه ی تصویر بسنده خواهیم کرد.

 

 

نویسنده مقاله عکاسی: 
کوروش یزدانی