به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

عکاسی یک اتفاق نیست ، یک مفهوم است

آنسل آدامز

ادیت عکس دیجیتال

دفعات بازدید:

ادیت عکس دیجیتال

در این رویکرد هدف از ویرایش تصویر اصلاح عیوب ذاتی تصاویر دیجیتال است.عیوبی که ارائه آن بدون اصلاح نوعی توهین به بیننده محسوب می گردد. اصلاحاتی نظیر اصلاح تونال روشنایی،اصلاح رنگ،تنظیم کنتراست، رفع نویز،شارپ سازی، حذف اشیائ زاید عکس و کراپ کردن
بسیاری عکاسان دیجیتال نمی دانند چه ویرایشی مناسب است. وقتی این رویکرد ها را بشناسیم می توانیم تصمیم بگیریم که عکس را چگونه ویرایش کنیم. وقتی عکس های ویرایش شده را می بینیم، ابتدا در ذهن خود آن را در یکی از این انواع قرار خواهیم داد تا بهتر بتوانیم آن را تفسیر یا نقد کنیم
ویرایشهای تغلیظی یا تعویضی را می‌شناسیم و این نوع ویرایشها توجه ما را از اصل و محتوای عکس و احیانا عیوب مخفی شده آن، منحرف نخواهد کرد. در بسیاری از موارد می‌توان با رعایت برخی نکات (مانند انتخاب زمان مناسب برای عکاسی) اصلا از ویرایشهایی نظیر تغلیظی و تعویضی، بی‌نیاز شد. اگر احساس می‌کنید که عکس‌تان به چنین ویرایشهایی نیاز دارد، بدانید که در بسیاری از موارد نکات اولیه عکاسی را رعایت نکرده‌اید.

نویسنده مقاله عکاسی: 
کوروش یزدانی