به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

زمان واکنش در عکاسی خیابانی

دفعات بازدید:

در عکاسی خیابانی زمان واکنش بسیار مهم است

عکاسی خیابانی، درست مانند عکاسی ورزشی، یکی از ژانرهایی است که در آن زمان واکنش شما باید تا حد ممکن سریع باشد. برای بهبود زمان واکنش خود وقت صرف کنید. اگر بخواهید می توانید این کار را در خانه انجام دهید.
«منتظر یک لحظه عالی و بی نقص نباشید... لحظه را دریابید و آن را کامل و بی نقص کنید!»

تا خانه خود قدم بزنید و یک شیء خاص را انتخاب کنید، به عنوان مثال یک گلدان، و در سریع ترین زمان ممکن از زوایا و موقعیت های مختلف از آن عکس بگیرید. به سرعت بچرخید و عکس بگیرید، دولا شوید، بپرید یا حتی روی زمین دراز بکشید. می دانم که این کارها عجیب به نظر می رسد، اما یک لحظه تعیین کننده تنها به اندازه یک چشم به هم زدن طول می کشد.

نویسنده مقاله عکاسی: 
کوروش یزدانی