به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

عکسی بگیر که هویتت در اون مشخص باشه

بروس گیلدن

چهار قانون ترکیب بندی در عکاسی منظره و فضای باز

دفعات بازدید:

– استفاده از خطوط مورب :

استفاده از خطوط مورب یک تکنیک بسیار عالی برای کشاندن چشم بیننده به سمت اصلی ترین نقطه کانونی در درون عکس می باشد . این خطوط می بایست خطوطی واقعی باشند و می توانند شکلی از یک مسیر ، خطی از صف تشکیل شده به وسیله تعدادی از درختان ، یک رودخانه و یا هر یک از عناصر موجود در طبیعت باشند . در بسیاری از بررسی ها به این نتیجه گیری دست یافته اند که چشم انسان معمولا به سمت چپ یا راست تصویر کشیده می شود و از این روی اگر یک خط مورب قطری از گوشه پایین عکس به سماگوشه مخالف در بالای عکس امتداد داشته باشد ، چشم بیننده ناخودآگاه این خطر را تعقیب می کند و اگر نقطه کانون اصلی عکس بر روی این خط قرار داشته باشد ، چشم بیننده به سمت آن کشیده می شود

-شکل های هندسی :

در عکاسی منظره و عکاسی در فضای باز ، یکی از جوانب اصلی در انجام یک ترکیب بندی متوازن ، ایجاد شکل های هندسی در درون ترکیب بندی است . ساده ترین و رایج ترین شکل ایجاد اشکال هندسی ، تشکیل یک مثلث میان سوژه اصلی و دو سوژه دیگر در درون کادر بندی به گونه ای است که هر یک از آنها در یک گوشه از مثلث قرار گرفته باشند . ایجاد شکل های هندسی به همراه استفاده از تکنیک خطوط مورب در ترکیب بندی ، یکی از تکنیک های ایجاد توازن در ترکیب بندی و هدایت چشم بیننده به سمت سوژه و مقصود اصلی عکس می باشد .

-قانون یک سوم :

قانون یک سوم یکی از اصلی ترین قوانین در ترکیب بندی عکس است که در آموزش عکاسی بیش از هر یک از دیگر قوانین مورد تاکید قرار گرفته است و تقریبا در همه آموزش ها به آن اشاره می شود . در حالیکه ممکن است تاکید مجدد بر این قانون قدری کلیشه ای به نظر برسد اما باید توجه داشته باشیم که استفاده از نقاط کانونی موجود بر روی خطوط یک سوم و همچنین استفاده صحیح از نقاط طلایی در این قانون از ترکیب بندی ، سهم بسیار مهمی در انجام یک ترکیب بندی متوازن ، و هدایت چشم بیننده به سمت مقصود اصلی عکس ، را دارد

-کادر بندی :

ایجاد قاب برای کادر ، در عکاسی فصای باز و عکاسی منظره یکی از تکنیک ها بسیار عالی برای ایجاد جذابیت در عکس به شمار می آید . به عنوان مثال می توان از شاخه های آویزان از یک درخت برای پر کردن لبه بالایی کادر عکس استفاده نمود . همچنین قرار دادن خطوط لبه یک پل بر روی لبه ها و حاشیه ها عکس نیز به نوعی انجام تکنیک قاب بندی در کادر عکس می باشد

نویسنده مقاله عکاسی: 
کوروش یزدانی