به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

چشم پنجره ایست به روح . طوری عکاسی کنید تا نگاه بیننده با نگاه سوژه عکاسی در ارتباط قرار بگیره .

پاریدولیا چیست و چگونه می توان از آن در عکاسی استفاده کرد3

دفعات بازدید:

 بخش 6

آیا شما چهره ها را می بینید؟

این نوع ارتباطات شخصی با یک تصویر تجربیات طولانی و مداومی ایجاد می کند. بنابراین شما چطور؟

آیا شما پریدولیا را تجربه می کنید؟ چگونه بر شیوه عکاسی شما تاثیر گذاشته است؟

بخش 7

یک جفت چشم کوچک ناز و یک دهان دراز بر روی قاب آیفون من.

بخش 8

در حین آشپزی من به این مقطع پیاز نگاه کردم و صورت یک قورباغه را دیدم که به من زل زده بود!

نویسنده مقاله عکاسی: 
کوروش یزدانی

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید