به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

پاریدولیا چیست و چگونه می توان از آن در عکاسی استفاده کرد3

دفعات بازدید:

 بخش 6

آیا شما چهره ها را می بینید؟

این نوع ارتباطات شخصی با یک تصویر تجربیات طولانی و مداومی ایجاد می کند. بنابراین شما چطور؟

آیا شما پریدولیا را تجربه می کنید؟ چگونه بر شیوه عکاسی شما تاثیر گذاشته است؟

بخش 7

یک جفت چشم کوچک ناز و یک دهان دراز بر روی قاب آیفون من.

بخش 8

در حین آشپزی من به این مقطع پیاز نگاه کردم و صورت یک قورباغه را دیدم که به من زل زده بود!

نویسنده مقاله عکاسی: 
کوروش یزدانی

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید