به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

مقالات دوربین و لنز

کوروش یزدانی
مترجم:فراز مهرآیین
مترجم:فراز مهرآیین
مترجم:فراز مهرآیین
مترجم:فراز مهرآیین
نویسنده:Michael Zhang
مترجم:فراز مهرآیین
***
seitz دوربین ۱۶۰ مگا پیکسلی خود را روانه بازار کرد.