به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

احساس کنید و آنگاه واکنش نشان دهید. این رمز کادر بندی و موفقیت در عکاسی است.

مقالات هنر عکاسی

لوسی اسمیت
جرمی گرینبرگ (Jeremy H. Greenberg)
مردیث کلارک (Meredith Clark)
مت هیگز (Matt Higgs)
کوین لندور یوهان (Kevin Landwer-Johan)
جیمز ابوت (James Abbott)
آن مک کینل (Anne McKinnell)
کوروش یزدانی

صفحه‌ها