به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

بسیاری از مردم نگاه می کنند ولی عده کمی از آنها میبینند .

آندره کرتز

مقالات هنر عکاسی

مردیث کلارک (Meredith Clark)
مت هیگز (Matt Higgs)
کوین لندور یوهان (Kevin Landwer-Johan)
جیمز ابوت (James Abbott)
آن مک کینل (Anne McKinnell)
کوروش یزدانی

صفحه‌ها