به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

فراخوان سومین جشنواره سبز جوکول با موضوع برنج

دفعات بازدید: 232

مسابقه سراسری عکاسی کلیه مراحل کاشت و برداشت برنج.
پرتره کشاورزان مشغول کار
فروش برنج در بازار
برنج در سفره غذا
و تمام فعالیت های مربوط به برنج

عکس

سازمان منطقه آزاد انزلی
جهت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراحعه نمایید
http://www.anzalifz.ir/Index.aspx?page_=communique&lang=1&tempname=blockshow&sub=0&sampledetails=communique11&PageID=64&PageIDF=3&BlockName=tool_communique_sample_newanzali...