به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

جشنواره ملی عکس آیات کلید خورد

دفعات بازدید:

سه شنبه ۱۳ شهریورماه ساعت ۱۳ در جلسه نشست خبری که با حضور آقایان اصغر امیرنیا، مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمدرضا علیزاده، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و دبیر جشنواره به همراه مهدی جعفری از اعضای شورای داوری و عضو شورای سیاستگذاری این جشنواره از پوستر و سایت این جشنواره در محل سالن کنفرانس اداره کل ارشاد کرمان رونمایی خواهند کرد.
این جشنواره از تاریخ ۱۳ شهریور لغایت ۲۱ مهرماه آغاز ثبت نام از متقاضیان عکاس شرکت کننده در این جشنواره در ۴ بخش ملی، استانی، ویژه و مردمی با محورهای قرآن و عترت را کلید خواهد زد. پوستر این جشنواره توسط مهدی جعفری طراحی و عکس آن توسط عباس افضلی ننیز از عکاسان کرمانی در مسجد شیخ لطف الله اصفهان ثبت گردیده است

.