به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

نخستین جشنوارۀ سراسری عکس

دفعات بازدید:

نخستین جشنوارۀ سراسری عکس همگام با ابرها باشگاه کوهنوردی شهریار به منظور ایجادِ توجه و پیوند جامعۀ عکاسی و جامعۀ کوهنوردی و ترغیب و تشویق عکاسان، کوهنوردان و علاقهمندان به ثبت زیباییهای طبیعت و کوهستان، اقدام به برگزاری اولین جشنوارۀ سراسری عکس«همگام با ابرها» در اسفند ماه سال جاری نموده است.
● بخش های جشنواره:
جشنواره در دو بخش عکاسی با دوربین عکاسی و عکاسی با تلفن همراه برگزار میگردد. ● موضوع جشنواره:
کوهستان: تمامی موضوعهای مربوط به کوهستان شامل طبیعت و چشماندازهای کوهستان،کوهنوردی و صعود به قلهها، غارها و غار نوردی
بدون محدودیت جغرافیایی و مکانی. ● شرایط و مقررات شرکت در جشنواره:
شرکت در این جشنواره برای تمامی هنرمندان و علاقهمندان به عکاسی آزاد است.
•هر عکاس مجاز است در هر بخش حداکثر ۱۰ عکس ارسال نماید. هیچ محدودیتی به لحاظ زمانی، برای ثبت وجود ندارد.
● نحوۀ ارسال آثار: ● امکان ارسال عکس در این جشنواره از طریق آپلود عکس در سایت جشنواره، ارسال از طریق ایمیل و پیامرسانها برای شرکت كنندگان فراهم شده است.
● گاه شمار جشنواره:
● آخرین مهلت ارسال عکس: ٢٤بهمن ۱۳۹۷.
● داوری: ٢٦ بهمن ۱۳۹۷
● گشایش نمایشگاه و اعلام نتایج: ٤ اسفند ۱۳۹۷.
● برگزاری نمایشگاه: ٤ تا ١٠ اسفندماه - خانه هنرمندان شهریار
جوایز:
بخش عکاسی با دوربین عکاسی:
● نفر اول: تندیس جشنواره، گواهینامۀ افتخار و مبلغ ٢٥ میلیون ریال وجه نقد.
● نفر دوم: تندیس جشنواره، گواهینامۀ افتخار و مبلغ ١٥ میلیون ریال وجه نقد.
● نفر سوم: تندیس جشنواره، گواهینامۀ افتخار و مبلغ ١٠ میلیون ریال وجه نقد.
بخش عکس های موبایلی:
● نفر اول: تندیس جشنواره، گواهینامۀ افتخار و مبلغ ٧ میلیون ریال وجه نقد.
● نفر دوم: تندیس جشنواره، گواهینامۀ افتخار و مبلغ ٥ میلیون ریال وجه نقد.
● نفر سوم: تندیس جشنواره، گواهینامۀ افتخار و مبلغ ٣ میلیون ریال وجه نقد.
دستاندرکاران جشنواره: ● داوران جشنواره: افشین بختیار، حسین رحمانی، هادی صمدی
● دبیر جشنواره: پریسا رحیمی
● دبیر اجرایی: فرامرز مظفری
● دبیر شورای سیاست گذاری: اسماعیل رهگذر
● پشتیبانی سایت: مهندس علی شیرازی

تلفن : 09354442123
نشانی ایمیل: shahriyarclub@gmail.com
نشانی سایت جشنواره: www.shahriyarclub.ir
نشانی دبیرخانه: شهرستان شهریار، میدان حافظ، بلوار شهید مسعود درخشان، نبش کوچه جانبازان، باشگاه کوهنوردی شهرستان شهریار
@festival_of_photography