به وب سایت
کانون عکاسان ایران
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

احساس کنید و آنگاه واکنش نشان دهید. این رمز کادر بندی و موفقیت در عکاسی است.

نمایشگاه عکس سیاحت نامه عکاس در نگارخانه شفق

دفعات بازدید:

نمایشگاه عکس سیاحت نامه عکاس با همکاری آقای محمدعلیزاده خرسند و آقای مهران لونی در نگارخانه شفق

 

(خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی-یوسف آباد-خیابان 21فرهنگسرای شفق)

 

افتتاحیه 16آذرماه 1396ساعت17