به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

عکسی بگیر که هویتت در اون مشخص باشه

بروس گیلدن

نمایشگاه عکس سیاحت نامه عکاس در نگارخانه شفق

دفعات بازدید:

نمایشگاه عکس سیاحت نامه عکاس با همکاری آقای محمدعلیزاده خرسند و آقای مهران لونی در نگارخانه شفق

 

(خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی-یوسف آباد-خیابان 21فرهنگسرای شفق)

 

افتتاحیه 16آذرماه 1396ساعت17