به وب سایت
کانون عکاسان ایران
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

احساس کنید و آنگاه واکنش نشان دهید. این رمز کادر بندی و موفقیت در عکاسی است.

متن تبریک نوروز معاونت آموزش کانون عکاسان ایران

دفعات بازدید: 927

بر اجاق آتشین                                                                                                                                

سنگ آهنین فرود آمد
گردش دست عمونوروز
در فضا آهسته آهسته گشت خاموش سوسوهای آتشین
عمو نوروز در فکر کودمان خیره
می کند رستم دستان
آرش کمانگیر
مجنون عاشقان فتوحات همه ایرانیان
***
ناکهان ساکت شد عمونوروز اشک از چشمان جاری آغازید کلام
دگر یاری نیست روزگاری سخت مردان همه در کار پیر فرتوت بازوان
چشم به راه
شاید ای نویدی باشد رستگاری از پی بهار
شاید این نوین سال کهنه دلان کمی راحت صاحبدلان کمی بیدار
صبج که می آید بهار در آسمان صاف امروز پرسه می زنند پرستوها
غنچه اگر وا می شود یادی از نو پیدا می شود ...
از پی نوروز باد ایرانیان پیروز
 

داریوش محمد خانی
معاونت آموزش کانون عکاسان ایران
30 اسفند 1391

دیدگاه جدیدی بگذارید