به وب سایت
کانون عکاسان ایران
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

چشم پنجره ایست به روح . طوری عکاسی کنید تا نگاه بیننده با نگاه سوژه عکاسی در ارتباط قرار بگیره .

فقط شش ماه فرصت برای ارائه ژوژمان و دریافت مدرک

دفعات بازدید:

عزیزانی که دوره های عکاسی خود را داخل کانون عکاسان ایران گذرانده اند

چنانچه ظرف مدت شش ماه از شرکت در کلاس مورد نظر برای ارائه ژوژمان و اقدامات مبنی بر دریافت مدرک که از طرف استاد تعیین می شود اقدامی نکنند مدرکی برای آنها صادر نخواد شد و چنانچه خواهان مدرک باشند باید دوره مورد نظر را مجدد بگذرانند