به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

عکاسی یک اتفاق نیست ، یک مفهوم است

آنسل آدامز

کلاس های مقدماتی

عنوان دوره مدرس شروع دوره تعداد جلسات ساعت لینک ثبت نام
عکاسی مقدماتی کوروش یزدانی 1397/7/07 9 11:00 ثبت نام
 عکاسی مقدماتی کوروش یزدانی   1397/7/08 9   19:00  ثبت نام
           
عکاسی مقدماتی کوروش یزدانی 9 شهریور 8 19:00 ثبت نام