به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

چشم پنجره ایست به روح . طوری عکاسی کنید تا نگاه بیننده با نگاه سوژه عکاسی در ارتباط قرار بگیره .

کلاس های مقدماتی

عنوان دوره مدرس شروع دوره تعداد جلسات ساعت لینک ثبت نام
عکاسی مقدماتی کوروش یزدانی 1397/8/14 9 11:00 ثبت نام
 عکاسی مقدماتی کوروش یزدانی   1397/8/27 9   17:00  ثبت نام
           
عکاسی مقدماتی کوروش یزدانی 9 شهریور 8 19:00 ثبت نام