به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

عکاسی یک اتفاق نیست ، یک مفهوم است

آنسل آدامز

کلاس های پیشرفته عکاسی

عنوان دوره

مدرس

شروع دوره

تعدادجلسات

ساعت

لینک ثبت نام

عکاسی پیشرفته

کوروش یزدانی

1397/2/1

8

11:00

ثبت نام

عکاسی پیشرفته

کوروش یزدانی

 

1397/2/1 

16:00

ثبت نام

عکاسی پیشرفته 

کوروش یزدانی

1397/1/20

 8

 19:00

ثبت نام