به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

عکاسی یک اتفاق نیست ، یک مفهوم است

آنسل آدامز

نورپردازی استودیویی

عنوان دوره مدرس شروع دوره تعداد جلسات ساعت لینک ثبت نام

نورپردازی استودیویی

کوروش یزدانی 1397/5/08 5 جلسه 19:00 ثبت نام