به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

احساس کنید و آنگاه واکنش نشان دهید. این رمز کادر بندی و موفقیت در عکاسی است.

دوره عکاسی پیشرفته

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات شروع دوره ساعت  لینک ثبت نام
 عکاسی پیشرفته کوروش یزدانی  8 1397/5/20 16:00 ثبت نام
           
عکاسی پیشرفته کوروش یزدانی 8 1397/4/11 19:00 ثبت نام