به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

دوره عکاسی پیشرفته

عنوان دوره مدرس تعداد جلسات شروع دوره ساعت  لینک ثبت نام
 عکاسی پیشرفته کوروش یزدانی  8 1397/5/20 16:00 ثبت نام
           
عکاسی پیشرفته کوروش یزدانی 8 1397/4/11 19:00 ثبت نام