به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

احساس کنید و آنگاه واکنش نشان دهید. این رمز کادر بندی و موفقیت در عکاسی است.

کلاس های فصل پاییز 1398

جهت ثبت نام در کلاس های موسسه آئین هنر عکاسی (کانون عکاسان ایران) میتوانید از گزینه های زیر استفاده کنید .

کافی است بر روی ثبت نام کلیک کنید .