به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

احساس کنید و آنگاه واکنش نشان دهید. این رمز کادر بندی و موفقیت در عکاسی است.

کلاس های پیشرفته

  نام دوره  شروع دوره روز برگزاری زمان برگزاری لینک ثبت نام
   عکاسی پیشرفته بیستم فروردین 98 سه شنبه ها 17 تا 19 ثبت نام
   عکاسی پیشرفته 17 فروردین 98  شنبه ها  18 تا 20 ثبت نام