به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

عکسی بگیر که هویتت در اون مشخص باشه

بروس گیلدن

فتوشاپ

  نام دوره  شروع دوره روز برگزاری زمان برگزاری لینک ثبت نام
  فتوشاپ 16 مهر 98 سه شنبه ها 13 تا 11 ثبت نام
  فتوشاپ 27 شهریور 98 چهارشنبه  19 تا 17 ثبت نام