به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

گزارش تصویری از حضور کانون عکاسان ایران در ششمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال

دفعات بازدید: 932

پنجشنبه ، 13 مهر 1391

به گزارش روابط عمومی کانون عکاسان ایران نمایشگاه با استقبال گسترده علاقه مندان به عکاسی برگزار شد.

اعضای فعال کانون عکاسان ایران با انرژی به پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها پرداختند. عکس های گزارش تصویری روز دوم حاصل تلاش مهرداد صباحی و محدثه شاطریان می باشد.