به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

عکاسی یک اتفاق نیست ، یک مفهوم است

آنسل آدامز

اولین برنامه سال 92 کانون

دفعات بازدید: 924

چهارشنبه ، 7 فروردين 1392

در تاریخ 7 فروردین ماه 1392  طبق یرنامه قبلی برنامه بازدید از آسایشگاه سالمندان کهریزک انجام شد.

به گزارش روابط عمومی کانون عکاسان ایران در این بازدید از سالمندان عزیز عکس هایی تهیه گردید که پس از چاپ در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت. به دلیل حفظ حریم شخصی این عزیزان بازدیدکنندگان هیچ عکسی را منتشر نخواهند کرد.

شعار کانون و آسایشگاه سالمندان و معلولین کهریزک جهت همکاری در سال جاری این است که همه بدانیم در مهریزک (زندگی جاریست ... )

همچنین خانواده کانون عکاسان ایران از آقای محسن پزشکی مدیریت روابط عمومی و پرسنل محترم آن مجموعه کمال سپاس و تشکر را دارد.