به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

راهپیمایی عکاسان کانون عکاسی از کنیسه ها

دفعات بازدید:

در این راهپیمایی عکاسان کانون از کنیسه های :
كنيسه ملاحنینا ، بیمارستان دکتر سپیر ، حمام قدیمی کلیمیان تهران ، کنیسه عزرا یعقوب و قدیمی ترین کنیسه تهران
کنیسای حکیم آشر یا کنیسه حاداس بازدید و عکاسی کردند با تشکر از انجمن کلیمیان تهران به جهت همکاری در برگزاری این رویداد عکاسی.
گزارش تصویری فتوواک کنیسه ها عکس ها از عبدالله مهربانی وفا ،ساره احمدی ، کوروش یزدانی