فرازهای فرهنگی

چشم پنجره ایست به روح . طوری عکاسی کنید تا نگاه بیننده با نگاه سوژه عکاسی در ارتباط قرار بگیره .

فتوبلاگ اعضا

ارسال ها: 22
آخرین بروزرسانی: چهارشنبه, بهمن 10, 1397 - 10:07
ارسال ها: 1
آخرین بروزرسانی: چهارشنبه, مهر 12, 1396 - 01:54
ارسال ها: 11
آخرین بروزرسانی: چهارشنبه, شهريور 29, 1396 - 11:59
ارسال ها: 26
آخرین بروزرسانی: چهارشنبه, آذر 17, 1395 - 17:09
ارسال ها: 3
آخرین بروزرسانی: شنبه, دى 26, 1394 - 16:56
ارسال ها: 10
آخرین بروزرسانی: يكشنبه, شهريور 2, 1393 - 20:26
ارسال ها: 19
آخرین بروزرسانی: چهارشنبه, خرداد 7, 1393 - 11:43
ارسال ها: 1
آخرین بروزرسانی: شنبه, اسفند 3, 1392 - 13:31
ارسال ها: 2
آخرین بروزرسانی: يكشنبه, بهمن 6, 1392 - 02:15
ارسال ها: 5
آخرین بروزرسانی: سه شنبه, دى 10, 1392 - 18:37
ارسال ها: 4
آخرین بروزرسانی: سه شنبه, دى 10, 1392 - 01:39
ارسال ها: 4
آخرین بروزرسانی: دوشنبه, دى 9, 1392 - 23:13
ارسال ها: 11
آخرین بروزرسانی: يكشنبه, دى 8, 1392 - 22:02
ارسال ها: 10
آخرین بروزرسانی: شنبه, دى 7, 1392 - 13:57
ارسال ها: 1
آخرین بروزرسانی: جمعه, دى 6, 1392 - 16:06
ارسال ها: 1
آخرین بروزرسانی: دوشنبه, دى 2, 1392 - 23:43
ارسال ها: 6
آخرین بروزرسانی: دوشنبه, دى 2, 1392 - 22:08
ارسال ها: 1
آخرین بروزرسانی: شنبه, آذر 2, 1392 - 13:15
ارسال ها: 2
آخرین بروزرسانی: جمعه, آذر 1, 1392 - 20:46