فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

آزاد

محمد حسنی

دیدگاه‌ها

منا هاشمیان
تصویر منا هاشمیان

yesyesyes از پشت شیشه عکاسی شده ؟

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید