فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

پسر و دختر شیرینی زندگی

امید صرامی

پسرم مهدی 7ساله و خواهر کوچولوش یسنا 3 ماهه (1395)

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید