فرازهای فرهنگی

احساس کنید و آنگاه واکنش نشان دهید. این رمز کادر بندی و موفقیت در عکاسی است.

پسر و دختر شیرینی زندگی

امید صرامی

پسرم مهدی 7ساله و خواهر کوچولوش یسنا 3 ماهه (1395)

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید