فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

برداشت گل محمدی

دفعات بازدید: 572
جواد جلالی

کاشان- نیاسر/طبیعت،برداشت گل محمدی از گلستانهای نیاسرتوسط یک زن روستایی در حالیکه فرزندان خود را نگهداری می کند/ عکاس: جواد جلالی

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید