فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

آبی

دفعات بازدید: 905
سیداحسان مرتضوی

نمایی از آسمان و دریایی آبی HDR

برچسب عمومي: 

دیدگاه‌ها

تصویر حجت اله کوهکن
حجت اله کوهکن on ج, 02/26/1393 - 19:19

بسیار زیبا

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید