فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

ردپای کویر

دفعات بازدید: 677
کیان توکلی

در روزهای اوایل بهار کویر با فرمهای جادویی خود حتی اشباه رو هم محو فرمهای زیبایش میکند...

Olympus OM-1 28/2.8 -Ilfordpan 400

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید