فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

nane nemat

دفعات بازدید: 517
علی دهقان

یا مصور

یک زن روستایی در حال ریسندگی نخ.در حالیکه نوه ی ایشان در حال تماشای انجام کار ایشان می باشد.

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید