فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

امید پروانه ها

دفعات بازدید: 554
پوریا مسعودی

نیلوفر کودکی مبتلا به سرطانه...امیدی که این بچه به زندگی داشت با این شرایطش جالب بود.من خودم گاهی کوچکترین فشاری بهم وارد میشه نسبت به آینده و زندگی سست میشم..

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید