فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

پاییز 93 تالش استخر سرگاه

دفعات بازدید: 369
همایون کشورپرست ناوی

پاییز 93 تالش استخر سرگاه

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید