فرازهای فرهنگی

چشم پنجره ایست به روح . طوری عکاسی کنید تا نگاه بیننده با نگاه سوژه عکاسی در ارتباط قرار بگیره .

پاییز 93 تالش استخر سرگاه

دفعات بازدید: 369
همایون کشورپرست ناوی

پاییز 93 تالش استخر سرگاه

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید