فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

گالری تصاویر


به بخش گالری تصاویر خوش آمدید.

عنوان مسابقه این دوره سایت کانون عکاسان ایران مستند اجتماعی است . لطفا عکس های خود را فقط با این مفهوم ارسال فرمایید .

چند نکته : تصاویر شما پس از داوری ابتدایی و عدم مغایرت با عنوان مسابقه نشر داده خواهد شد .

عکس های انتشار داده شده به هیچ عنوان پاک نخواهد شد .

الهامeli رضاییraei
سعید دشتبانیان
سید جمال مرتضوی
حمیدرضا شیبانی اصل
فرزاد بهمن پور
فرزاد بهمن پور
فهيمه دهقان
فرزاد بهمن پور
محمد حسین خزاعی
سروش لطف الهی
فاطمه سادات میرصادقی
فاطمه سادات میرصادقی
سعید پیرانی هریس
سعید پیرانی هریس
رحیم عبادی
فضل اله عبدی
فضل اله عبدی
اميرحسين روزبهاني
مرتضی میرحسینی
رامین کوشک سرایی
رامین کوشک سرایی
الهام کرامتی
عباس افشار
امير بهرامي
مرتضی میرحسینی
مرتضی میرحسینی
مرتضی میرحسینی
محمد فرهمنديان
احمدرضا یوسفیان
محمد شیرانی
محمد شیرانی
علی رفیعی وردنجانی
محمد شیرانی
محمد شیرانی
محمد شیرانی
محمد شیرانی
محمد شیرانی
محمد شیرانی
محمد شیرانی
فرانک صادقی
مرتضی مجتهدی
مسعود رحيمي
احمدرضا مداح
مرتضی مجتهدی
مرتضی مجتهدی
مرتضی مجتهدی
مرتضی مجتهدی
مرتضی مجتهدی
جواد اله یاری
مرتضی مجتهدی

صفحه‌ها