فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

گالری تصاویر


به بخش گالری تصاویر خوش آمدید.

عنوان مسابقه این دوره سایت کانون عکاسان ایران مستند اجتماعی است . لطفا عکس های خود را فقط با این مفهوم ارسال فرمایید .

چند نکته : تصاویر شما پس از داوری ابتدایی و عدم مغایرت با عنوان مسابقه نشر داده خواهد شد .

عکس های انتشار داده شده به هیچ عنوان پاک نخواهد شد .

مسعود رحيمي
مسعود رحيمي
مسعود رحيمي
مسعود رحيمي
مسعود رحيمي
مسعود رحيمي
مسعود رحيمي
مسعود رحيمي
مسعود رحيمي
مسعود رحيمي
مسعود رحيمي
مسعود رحيمي
احمدرضا مداح
احمدرضا مداح
احمدرضا مداح
احمدرضا مداح
احمدرضا مداح
احمدرضا مداح
احمدرضا مداح
احمدرضا مداح
احمدرضا مداح
احمدرضا مداح
احمدرضا مداح
احمدرضا مداح
احمدرضا مداح
احمدرضا مداح
احمدرضا مداح
احمدرضا مداح
محمد ولی پورآذر
فاطمه بامداد
فاطمه بامداد
فاطمه بامداد
فاطمه بامداد
فاطمه بامداد
فاطمه بامداد
فاطمه بامداد
فاطمه بامداد
فاطمه بامداد
مهدی ثنائی
reza zeraati
joseph baghban
هوتن ربّانی
ابوالفضل حاتم مراد
omid farahani
reza zeraati
hamed noktehsanj
محمد ولی پورآذر
وجیه الله پایور
وجیه الله پایور
hamed ranjbar

صفحه‌ها