فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

گالری تصاویر


به بخش گالری تصاویر خوش آمدید.

عنوان مسابقه این دوره سایت کانون عکاسان ایران مستند اجتماعی است . لطفا عکس های خود را فقط با این مفهوم ارسال فرمایید .

چند نکته : تصاویر شما پس از داوری ابتدایی و عدم مغایرت با عنوان مسابقه نشر داده خواهد شد .

عکس های انتشار داده شده به هیچ عنوان پاک نخواهد شد .

amir niknam
خاطره محمدی
مهدی ثنائی
حورا نیکرو
خاطره محمدی
جواد نعمتی
خاطره محمدی
خاطره محمدی
مهدی ثنائی
خاطره محمدی
مهدی ثنائی
مهدی ثنائی
رضا کریمی
مهدی ثنائی
sm khosravy
sm khosravy
نیکا نورسته
نیکا نورسته
sm khosravy
نیکا نورسته
نیکا نورسته
حمید رضا حبیبی محب سراج
ندا‍ رحیمیان
حمید رضا حبیبی محب سراج
ندا‍ رحیمیان
ندا‍ رحیمیان
ندا‍ رحیمیان
ندا‍ رحیمیان
حمید رضا حبیبی محب سراج
حمید رضا حبیبی محب سراج
حسین رسول زاده فرساد
حسین رسول زاده فرساد
حسین رسول زاده فرساد
سیامک پاکیاری
سیامک پاکیاری
سیامک پاکیاری
حمید رضا حبیبی محب سراج
سیامک پاکیاری
اعظم نصرتی
اعظم نصرتی
اعظم نصرتی
اعظم نصرتی
اعظم نصرتی
Zahra sangian
سیامک پاکیاری
Zahra sangian
Zahra sangian
اسماعیل برجیان
اسماعیل برجیان
افشین میرزایی

صفحه‌ها