به وب سایت
کانون عکاسان ایران
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

انتزاعی و آبستره

بسوي بيكران

0

پیوند آسمانی

0

از آزادی تا میلاد

0

silence

3

چشم انتظار

0

رها

1

تورنج

1

هجوم نور، دهشت قایق

0

بدون عنوان

0

انعکاس

1

صفحه‌ها