به وب سایت
کانون عکاسان ایران
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

طبیعت

دماوند

0

دریا

0

سیاه و سفید

0

غروب زیبای شهر من

1

اسکله صیادی روستای بندری بریس

1

انار

0

طراوت روز های آخر زمستان 94

0

زمستان

0

جاده رویایی

0

در انتظار

0

صفحه‌ها