به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

احساس کنید و آنگاه واکنش نشان دهید. این رمز کادر بندی و موفقیت در عکاسی است.

طبیعت بی جان(Still Life)

طبیعت بی جان

0

پیوند آسمانی

0

پل استخر لاهیجان

1

لطفا نزدیک نشوید

0

دریا

0

landscape

0

دکل

0

تهران

0

کلیسای سنت استپانوس

0

دکل

1

صفحه‌ها