به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

احساس کنید و آنگاه واکنش نشان دهید. این رمز کادر بندی و موفقیت در عکاسی است.

مستند اجتماعی

پسرک چوپان در ارتفاعات خشچال الموت قزوین

1

عکاس باشی

0

بچه های سیاسی

0

منهم آمده ام تابگم....

0

دستهای تو با من آشناست ...

0

غرق در پیری

0

نگاهی کودکانه

8

بی خبر از نور

2

صفحه‌ها