به وب سایت
کانون عکاسان ایران
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

چشم پنجره ایست به روح . طوری عکاسی کنید تا نگاه بیننده با نگاه سوژه عکاسی در ارتباط قرار بگیره .

مستند اجتماعی

کبوترهای سپید

0

محمد رفیعی

0

محمد رفیعی

0

محمد رفیعی

0

نگاه پر معنا

0

تنهایی

0

غریت

0

به یاد پدر

0

بوی بهار

2

زندگی عشایری

4

صفحه‌ها