به وب سایت
کانون عکاسان ایران
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

مستند اجتماعی

بدون عنوان

0

یک زندگی

0

یک زندگی

0

nane nemat

0

rozname forosh

0

2khtare kore

0

منزل فردوسی بزرگ در روستای پاژ اطراف مشهد

1

یک - همه - حافظ

0

time of death

0

مسابقه عکاسی مستند اجتماعی

0

صفحه‌ها